OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

RYNEK 21 ,

63-604 BARANÓW, woj. wielkopolskie,

tel. (062)78-10-409, fax (062)78-10-405,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 852576 I NR 852557 RELACJI SŁUPIA-PIASKI W GMINIE BARANÓW.

Wybrano ofertę:

dla zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 852576 I NR 852557 RELACJI SŁUPIA-PIASKI W GMINIE BARANÓW

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

63-600 Kępno ul. Przemysłowa 8

Cena oferty brutto - 2 283 704.78

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

Przemysłowa 8

63-600 Kępno

(2)

  100,00

 

 

 

 

 

 

  100,00

1

STRABAG SP. Z O.O.

BRACHTA 7

03-472 WARSZAWA

(1)

  87,19

 

 

 

 

 

 

  87,19

1

PPHU BUDKOM

ŁÓDZKA 114 /120

62-800 KALISZ

(3)

  83,14

 

 

 

 

 

 

  83,14

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: NIE DOTYCZY

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców: NIE DOTYCZY

 

 

BARANÓW dnia: 2009-06-18