Informacja z wykonania budżetu  za 2008 rok

Wójt Gminy Baranów zgodnie z art.14, ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.

2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych. 
 
3. Sprawozdanie o nadwyżce.

4. Zobowiązania, gwarancje i poręczenia.

5. Udzielone dotacje.

6. Umorzenia i odroczenia.