Numer sprawy:


Data założenia:
2008-12-12

Temat:
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie imieniem Feliksa hrabiego Wężyka

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: