OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

RYNEK 21 ,

63-604 BARANÓW, woj. wielkopolskie,

tel. (062)78-10-409, fax (062)78-10-405,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU KOMUNALNYM W ŁECE MROCZEŃSKIEJ.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU KOMUNALNYM W ŁECE MROCZEŃSKIEJ

FABRYKA OKIEN I DRZWI OKNAR

63-600 KEPNO, ŚWIBA 78

Cena oferty brutto - 41 850.88

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

FABRYKA OKIEN I DRZWI OKNAR

ŚWIBA 78 ,63-600 KEPNO

(1)

  100,00

  100,00

1

PLAST

WALKI MŁODYCH 74, 63-600 KĘPNO

(2)

  99,76

  99,76

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: NIE DOTYCZY

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców: NIE DOTYCZY

 

 

BARANÓW dnia: 2008-12-01