Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Baranów za I  kwartał 2008

 

Wójt Gminy Baranów zgodnie z art. 14, punkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznej podaje do publicznej wiadomości następujące informacje :

  1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych za I kwartał 2008 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb27s.

 

  1. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych za I kwartał 2008 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb28s.

 

  1. Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych za I kwartał 2008 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb - NDS.