OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

RYNEK 21 ,

63-604 BARANÓW, woj. wielkopolskie,

tel. (062)78-10-409, fax (062)78-10-405,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na REMONT POKRYCIA DACHU.

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe

63-604 Baranów ul. Jasna 11

Cena oferty brutto - 95 987.89

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

Zakład Projektowo-Budowlany PROJEKTOBUD

63-600 Kępno ul. Wrocławska 2

Cena oferty brutto - 58 345.55

Uzasadnienie wyboru:

WYBRANE OFERTY SĄ NAJKORZYSTNIEJSZE POD WZGLEDEM PRZYJETYCH KRYTERIÓW A TAKŻE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMOGI SIWZ

Zadania unieważnione:

Nie dotyczy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe

Jasna 11 63-604 Baranów

(1)

100,00

100,00

2

Zakład Projektowo-Budowlany PROJEKTOBUD

Wrocławska 2 63-600 Kępno

(2)

100,00

100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Nie dotyczy

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Nie dotyczy

BARANÓW dnia: 2008-06-30