OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

RYNEK 21 ,

63-604 BARANÓW, woj. wielkopolskie,

tel. (062)78-10-409, fax (062)78-10-405,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na

PRZEBUDOWY I REMONTY DRÓG GMINNYCH.

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

63-600 Kępno UL. Przemysłowa 8

Cena oferty brutto - 66 128.88

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

63-600 Kępno ul. Przemysłowa 8

Cena oferty brutto - 63 285.30

Zadanie nr: 5

Wybrano ofertę:

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

63-600 Kępno ul. Przemysłowa 8

Cena oferty brutto - 203 192.48

Uzasadnienie wyboru: WYBRANE OFERTY SĄ NAJKORZYSTNIEJSZE POD WZGLEDEM PRZYJETYCH KRYTERIÓW A TAKŻE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMOGI SIWZ

Zadania unieważnione:

Nie dotyczy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

Przemysłowa 8 63-600 Kępno

(1)

100,00

100,00

2

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

Przemysłowa 8 63-600 Kępno

(1)

100,00

100,00

5

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

Przemysłowa 8 63-600 Kępno

(1)

100,00

100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Nie dotyczy

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Nie dotyczy

BARANÓW dnia: 2008-06-30