W sprawie:
uchwalenia budżetu na rok 2007Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/11/2006

Podjęta przez:
Rada Gminy w Baranowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.