O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Baranów

z dnia 19 września 2006 r.

o ustalonych okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy w Baranowie w wyborach zarządzonych na 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw ( t. j. Dz.U z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy w Baranowie:

 

Numer okręgu

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych w okręgu

1

Baranów

4

2

Donaborów

1

3

Jankowy

1

4

Grębanin

1

5

Łęka Mroczeńska,

1

6

Żurawiniec, Marianka Mroczeńska

1

7

Mroczeń, Joanka

3

8

Słupia pod Kępnem

3

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Baranowie – Rynek 21, w sali nr 209.

 

 

Wójt

/-/ mgr inż. Jan Sarnowski