W sprawie:
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Baranów

Data uchwały:
2020-09-22

Numer uchwały:
XX/146/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 roku (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2020r. poz. 7179; data ogłoszenia 25.09.2020r.)