W sprawie:
przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Baranów

Data uchwały:
2020-02-21

Numer uchwały:
XVI/110/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp z 2020r. poz. 1936; data ogłoszenia 28.02.2020r.)