W sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Baranów

Data uchwały:
2016-12-29

Numer uchwały:
XXXVI/194/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
(Dz.U.Woj.Wlkp. z 2017r., poz. 48; data ogł.: 02.01.2017r.)
UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA W CAŁOŚCI (wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 07 września 2017 roku; sygn. akt IV SA/Po 377/17)