W sprawie:
zm. uchw. nr XI/57/2015 z dnia 24.08.2015 r. w spr. przyst. do zm. mpzp obejm. fragment wsi Baranów oraz uchw. nr XII/68/2015 z dnia 20.10.2015 r. w spr. zm. uchw. nr XI/57/2016 z dn. 20.08.2016r. w spr. przystąp. do zm. mpzp obejm. frag. wsi Baranów

Data uchwały:
2016-12-29

Numer uchwały:
XXXVI/193/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-12-29