W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Baranów nieruchomości położonej w miejscowości Baranów, oznaczonej jako działka nr 1089/3 (obręb Baranów)

Data uchwały:
2016-12-29

Numer uchwały:
XXXVI/192/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-12-29