W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Baranów

Data uchwały:
2016-12-15

Numer uchwały:
XXXV/183/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniu Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życi z dniem 1 stycznia 2017 roku (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2016r. poz. 8077; data ogł.: 16.12.2016r.)

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr 1/35/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku stwierdziła nieważność w/w uchwały.