W sprawie:
poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporzązdenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków

Data uchwały:
2016-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/182/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-11-29