W sprawie:
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzrennego Gminy Baranów

Data uchwały:
2016-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/178/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-11-29