W sprawie:
zmian budżetu na 2016 rok

Data uchwały:
2016-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/175/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-11-29