W sprawie:
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub ca

Data uchwały:
2016-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/170/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2016r. poz. 7777; data ogł.: 08.12.2016r.)
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r.