W sprawie:
współdziałania z innymi gminami w zakresie realizacji projektu pn.: "E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"

Data uchwały:
2016-11-17

Numer uchwały:
XXXIII/165/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-11-17