W sprawie:
wzoru deklaracji o wysok. opłaty za gospod. odpadami komunal., składanej przez właściciela nieruchomości, na kt. znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzyst. na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, jedynie przez część roku

Data uchwały:
2016-10-26

Numer uchwały:
XXXIV/164/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r. (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2016r., poz. 6640; data ogłoszenia: 07.11.2016r.)