W sprawie:
ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunal. dla nieruchom., na kt. znajdują się domki letniskowe lub in. nieruchom. wykorzyst. na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, przez część roku, oraz ustal. stawki opłaty za pojemnik o określ. pojemności

Data uchwały:
2016-10-26

Numer uchwały:
XXXII/163/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r. (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2016r., poz. 6639; data ogłoszenia: 07.11.2016r.)