W sprawie:
uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Baranów

Data uchwały:
2016-09-09

Numer uchwały:
XXIX/154/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2016r., poz. 5637; data ogłoszenia: 26.09.2016r.)