W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2016-2020

Data uchwały:
2016-09-09

Numer uchwały:
XXIX/146/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-09-09


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 19-1009-2016 z dnia 5 października 2016 roku stwierdziło, że w/w uchwała została podjeta z naruszeniem przepisów, uznając jednocześnie iż naruszenie ma charakter nieistotny.