W sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Baranów

Data uchwały:
2016-07-15

Numer uchwały:
XXVI/142/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2016r., poz., 4871; data ogł.: 27.07.2016r.)

Niniejsza uchwała posiada Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.