W sprawie:
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów

Data uchwały:
2016-07-15

Numer uchwały:
XXVI/141/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-07-15