W sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Baranów

Data uchwały:
2016-06-24

Numer uchwały:
XXV/130/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-06-24