W sprawie:
Gminnego Programu Pzreciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów na lata 2016-2018

Data uchwały:
2016-05-20

Numer uchwały:
XXIV/126/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-05-20