W sprawie:
zasad rozliczania tyg. obow. wymiaru godzin zajęć o różnym wymiarze pensum oraz zasad i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Baranów

Data uchwały:
2016-04-29

Numer uchwały:
XXIII/122/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
Podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. i wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2016r., poz. 3544; data ogłoszenia: 31.05.2016r.)