W sprawie:
zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Baranów Osiedle Murator na lata 2016 - 2023

Data uchwały:
2016-03-16

Numer uchwały:
XXI/111/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-03-16