W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Baranów nieruchomości położonej w miejscowości Baranów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1075 (obręb Baranów)

Data uchwały:
2016-02-23

Numer uchwały:
XX/105/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2016-02-23