W sprawie:
wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Baranów

Data uchwały:
2016-02-23

Numer uchwały:
XX/104/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2016r., poz. 2017; data ogłoszenia:10.03.2016r.)