W sprawie:
uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finanswoej Gminy Baranów na lata 2016-2020

Data uchwały:
2016-01-15

Numer uchwały:
XIX/97/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2016r.