KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997r. Nr 78 poz. 483) - http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm