Postanowienie Nr 272/10 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.