Uchwała nr 2/2010

Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie

z dnia 12 października 2010 r.

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej  w Baranowie powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.