OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

RYNEK 21 ,

63-604 BARANÓW, woj. wielkopolskie,

tel. (062)78-10-409, fax (062)78-10-405,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na DOSTAWA POJAZDU-MIKROBUSU, 9-CIO MIEJSCOWEGO PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Wybrano ofertę:

dla zadania: DOSTAWA POJAZDU-MIKROBUSU, 9-CIO MIEJSCOWEGO PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PIETRZAK SP. Z O.O.

41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE ul. BYTOMSKA 39

Cena oferty brutto - 129 959.06

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

           

Razem

1

PIETRZAK SP. Z O.O.

BOCHEŃSKIEGO 125

40-816 KATOWICE

(2)

100,00

           

100,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

NIE DOTYCZY

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

NIE DOTYCZY

BARANÓW dnia: 2008-02-04